Garantia produselor

Toate produsele comercializate de catre S.C. PROMA MACHINERY S.R.L., prin intermediul site-ului www.proma.ro, sunt in conformitate cu Legea privind codul consumului, legea nr. 296/2004, republicat 2008 si Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.

Termenul de garanţie asigurat de către S.C. PROMA MACHINERY S.R.L pentru un produs este egal cu termenul de garanţie acordat de producatorul acelui produs si este mentionat in fisa de prezentare a produsului. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la data menţionată în prezentul certificat precum şi în factura fiscală care atestă vânzarea.

Garanţia este valabilă doar pe teritoriul naţional cu excepţia acelor produse care beneficiază de garanţie internatională aşa cum este stabilit de producător.

In cazul in care nu este specificat altfel printr-un acord scris vanzator-consumator, serviciile de reparatie în cadrul perioadei de garanţie sunt asigurate la sediul vânzătorului sau la service-urile partenere (acolo unde este cazul).

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre apariţia lipsei de conformitate a produsului (a defectului) în termen de maxim 2 luni de la data constatării acesteia.

Până la proba contrară, orice lipsă de conformitate (defect) apărut în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la data livarii, cu exceptia cazurilor în care prezumtia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca:

    • corespund descrierii facute de vanzător şi au aceleasi calitaţi ca şi produsele pe care vanzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
    • corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la incheierea contractului de vânzare-cumpărare;
    • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
    • fiind de acelasi tip, prezintă parametri de calitate şi performante normale, la care consumatorul se poate astepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

 

Cumpărătorul are dreptul să ceară fie repararea produsului, fie inlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a pretului ori rezolutiunea contractului, în conditiile legii şi ale prezentului certificat.

Orice reparare sau înlocuire a produsului în perioada de garanţie va fi rezolvată într-o periodă rezonabilă de timp, de maxim 30 zile.

Perioada de nefuncţionare datorata lipsei de conformitate a produsului prelungeste in mod corespunzator termenul de conformitate; în acest sens se va face menţiune în prezentul certificat.

În cazul inlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa noua devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defecta trece in proprietatea vanzătorului.

Consumatorul poate solicita o reducere de preţ sau rezoluţiunea contractului dacă agentul economic nu poate nici repara şi nici inlocui produsul, dacă nu poate efectua remedierea intr-o perioadă rezonabilă de timp sau dacă nu a realizat repararea fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.

  Limitari si excluderi ale Garantiei si Conformitatii

Vanzătorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform optiunii consumatorului dacă acesta este imposibilă sau disproportionată în comparaţie cu solutii alternative care sunt disponibile ţinând cont de valoarea produsului fără defect sau de importanţa lipsei de conformitate şi dacă ar putea fi realizată o reparaţie alternativă fără un inconvenient semnificativ penstru consumator

Consumatorul nu este îndreptaţit să solicite rezolutiunea contractului dacă lipsa conformitatii este minoră.

Dacă vanzătorul nu constată existenţa unui defect pentru care se angajează răspunderea acestuia, rezultă că situaţia este o solicitare nejustificată de acordare a garanţiei, pentru care poate cere Cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultantă /ora.

Nu se consideră a fi lipsa de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vanzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate işi are originea în materialele furnizate de consumator.

Produsele consumabile şi accesoriile nu beneficiază de garanţie - vă rugăm să verificaţi bună functionare a acestora in momentul achiziţionării

Garanţia nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucţiunile de instalare, punere în functiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentaţia insotitoare şi cum au fost prezentate la predarea produsului.

Problemele de natura software nu fac obiectul garanţiei, rezolvarea acestora presupunând achitarea de către client a tarifelor de service în vigoare.

Nu răspundem de eventualele incompatibilitaţi dintre sistemele sau subansamblele livrate de noi şi produsele altor firme.

Nu se acordă garanţie pentru defectele generate de socuri mecanice sau de fluctuaţii/vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzătoare,umezeală excesiva, lichide, praf, temperaturi necorespunzătoare, etc.)

Garanţia nu acoperă cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos ( cu exceptia cazului în care acesta este efectuat de firma noastră), accidente, traznet, inundaţie, foc etc.

Garanţia se pierde în cazul în care produsul prezintă intervenţii din partea unor persoane neautorizate de vanzător.

Garanţia se pierde daca tipul sau seria de pe produs au fost modificate, sterse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile.