Conditii minime de finantare:

 • valoarea minima produs 500 EUR+TVA;
 • valoare minima finantata 5000 EUR+TVA.

Conditii eligibilitate:

 • minim 1 an activitate, cu exercitiu financiar intocmit;
 • fara incidente bancare privind instrumentele de plata;
 • fara datorii la stat;
 • rezultat financiar pozitiv.

Acte necesare pentru evaluare:

 • ultimul bilant+balanta aferenta;
 • ultima balanta incheiata;
 • copie CUI si act identitate.

Garantii

 • bunul finantat;
 • BO in alb pentru toate ratele lunare.

Costuri

 • avans minim 20% - maxim 50 %;
 • dobanda 9,5 – 12 %;
 • Promotie Garanti Leasing cu dobanda 1,9%
 • comision de acordare si analiza dosar.

Perioada maxima de finantare este de 5 ani.

mail:finantare@proma.ro
tel: +40 21 448 04 50
mobil: +40 735 556 735

 

Promotie trimestrul 1 – 2020:

 • 0% avans
 • 0 comision de administrare
 • 0 plati in acest trimestru – prima rata va fi achitata in luna Aprilie
 • Perioada contract: 18-60 de luni
 • Valabilitate oferta: 31.03.2020
 • Valoare minima contract ( 500 eur + tva)

 

  Calculator Inchieriere

Documente necesare pentru analiza financiara (se trimit scanate pe email):

Societati comerciale:

 • Bilantul (inclusiv dovada depunerii) si balanta de verificare la decembrie 2018
 • Cea mai recenta balanta
 • Formular anexat (fisa Grenke)

 

Persoane fizice autorizate:

 • Declaratia de venit pe ultimul an
 • Registrul de incasari si plati pe ultimele 3 luni
 • Formular anexat (fisa Grenke)


Avantaje CLIENT:

 • Avans 0%
 • Facturile de chirie sunt total deductibile
 • Bonitatea financiara a companiei nu este afectata deloc in cazul inchirierii, echipamentul ramane in gestiunea finantatorului si nu apare in bilantul clientului
 • Rata (chiria) in EUR este constanta pe toata durata contractului a.i. se pot planifica costurile pe o perioada indelungata => platesti pe masura ce produci!
 • Comisionul de administrare este unic pe contract
 • Setul de acte necesar pt luarea unei decizii este minimal
 • Platile sunt trimestriale
 •   Economisirea capitalului firmei
 • Eliberarea liniei de credit de la banca si astfel imbunatatirea lichiditatii firmei

 

Finanteaza echipamente noi, care au placuta de identificare unde sa apara an de fabricatie si serie de identificare, iar valoarea mai mare de 500 Eur+TVA.

Conditiile de eligibilitate: firma care solicita finantarea sa nu fie raportata in CRC ( Baza de date a centralei riscului de credit ) si in cazul in care aceasta este raportata, sa nu existe intarzieri mai mari de 30 zile. Un avantaj il constituie vechimea in domeniu.

Perioada maxima de finantare este de 5 ani, avansul standard minim este de 20%.

Garantiile solicitate: bunul finantat si bilete la ordin ( bilete la ordin pe perioada de finantare ).

Furnizorul este obligat sa respecte termenii contractului de vanzare cumparare sau posibilitatea de buy-back.
Costurile standard sunt 9,5% dobanda pentru echipamente si costurile de analiza a dosarului.

Descarcati aici documentele pentru intocmirea dosarului de finantare.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE FINANTARII IN SISTEM LEASING
A. ACTE ALE SOCIETATII (in copie):

 • Actul constitutiv sau statutul si contractul de societat ;
 • Certificatul de inregistrare, inclusiv anexa la acesta;
 • Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA;
 • Autorizatiile sanitar veterinare si de mediu (daca este cazul);
 • Copie lizibila dupa actele de identitate ale reprezentantilor legali ai societatii;
 • Fisa specimen de semnaturi pentru persoanele cu drept de semnatura pe documente bancare, aferenta contului din extrasul atasat la dosar(cu semnatura, stampila bancii in original si data eliberarii exemplarului);

B.  ACTE FINANCIARE ALE SOCIETATII (in copie):
 • Ultimele doua balante contabile;
 • Ultimele doua bilanturi anuale depuse la Administratia Financiara si balantele aferente, inclusiv contul de Profit si Pierderi ;
 • Ultima raportare semestriala (bilantul la iunie) si balanta aferenta (daca acesta este ultimul bilant existent) ;
 • Fisa analitica a contului 5121 pe ultima luna, pentru care se calculeaza indicatorii financiari (aferenta ultimei balante contabile). Este obligatoriu ca toate codificarile interne sa fie asociate unei denumiri de banca (ex 5121.01 = Banca Transilvania, 5121.02 = Alpha Bank etc);
 • Copie dupa extrasul de cont curent, in ron, pe ultima luna calendaristica incheiata (01 - 31 ale lunii), de la BANCA PRINCIPALA, cu semnatura si stampila bancii, aferent lunii urmatoare celei pentru care s-a trimis fisa 5121;
 • Ultima factura de utilitati, in original (Ex: telefon mobil sau fix, gaz, electricitate, etc);
   

C.  ALTE:

 • Formular de solicitare leasing si ANEXELE acestuia (sunt obligatorii);
 • Oferta de pret din partea furnizorului (factura pro-forma/date tehnice);
   

NOTA:
1. Toate documentele depuse in copie vor fi conformate dupa originalul acestora de catre un reprezentant BT Leasing Transilvania IFN SA.
2. Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului  va fi solicitat de catre BT Leasing, iar comisionul perceput de catre ORC pentru furnizarea acestui serviciu va fi refacturat.
3. Societatea de leasing isi rezerva dreptul de a solicita, la nevoie, alte documente suplimentare (plan de afaceri, Studiu de fezabilitate, Organigrama societatii, Curriculum vitae pentru membrii echipei de conducere, raport de evaluare, Buget de venituri si cheltuieli, Cash – Flow previzionat) care pot clarifica situatia economica, financiara  si juridica a solicitantului de leasing. 
4. In cazul in care solicitarea de leasing este respinsa sau nu se solutioneaza dosarul, puteti solicita restituirea documentelor prezentate, in termen demaxim o luna de la data depunerii solicitarii. 
5. Pentru o cat mai scurta perioada de analiza a solicitarii dvs. va rugam ca documentele atasate la dosar sa fie cat mai lizibile. De asemenea, pentru a nu crea disfunctionalitati in derularea activitatii dvs., va rugam sa nu lasati in dosarul aflat la BT Leasing, documente in original sau unice.

Conditiile de eligibilitate: minim doi ani de activitate, fara datorii la stat;
Garantiile solicitate: BO in alb avalizate sau nu in functie de analiza si bonitate;
Costuri fixe si variabile aveti; incepand cu 6% la EUR (se va calcula personalizat pentru fiecare solicitare)
Valoarea minima si maxima a avansului: minim 20%, maxim 50%;
Conditiile de buyback; doar daca este cazul
Valoarea minima finantata; 5500 EUR
Actele necesare pentru prima faza de evaluare, etc. Ultimile doua bilanturi inchise si un acord CRB

Lista documentelor necesare:

A. Persoane Juridice

 1. Cererea leasing+acordul CRB (descarca aici)
 2. Bilantul si balanta la decembrie 2011, iunie 2012;
 3. Ultima balanta incheiata;
 4. Lista specimenelor de semnaturi autorizate in banca;
 5. Act de identitate pentru persoana autorizata sa semneze;
 6. Statutul companiei, act constitutiv, acte aditionale;
 7. Certificat de inregistrare;
 8. Certificat de atestare fiscala;
 9. Factura proforma si specificatii tehnice ale bunurilor finantate de la furnizor;

Finantam echipamente a caror valoare unitara depaseste echivalentul a 500 EUR+TVA, cu conditia ca proiectul sa nu fie mai mic de echivalentul a 5.000 EUR+TVA. Nu finantam accesorii si/sau consumabile.

Conditiile de eligibilitate: cel putin un exercitiu financiar incheiat, pentru a putea detrmina in baza analizei, capacitatea de finantare. In cazul in care societatea este nou constituita sau are sub un an de functionare, se va solicita fidejusor ce va trebui sa indeplineasca conditiile de eligibilitate. TBI nu finanteaza decat persoane constituite sub o forma juridica.

Garantiile solicitate: BO pe perioada de derulare a contractului, pentru asigurarea bunurilor

Costuri fixe si variabile: Taxa de Management perceputa de TBI, reprezinta unicul comision solicitat, platibil dupa analiza dosarului, impreuna cu avansul. Aceasta este de 2.5% pentru echipamente cu o valoare de sub 10.000 EURO+TVA si 2% pentru echipamente a caror valoare este mai mare de 10.000 EURO+TVA. Suplimentar, asigurarea bunurilor, presupune un cost de maxim 0.8%/an. Pentru utilajele de constructie, cotatia poate fi mai mare si se va stabili punctual pe fiecare proiect in parte, prin solicitarea de cotatii de la Omniasig, Astra Asigurari, Allianz Tiriac, s.a. Nu se percep comisioane lunare sau anuale.

Avansul minim este de 25%, dar nu mai mare de 50%

Nu exista valori maxime stabilite. Totul se raporteaza la capacitatea de finantare a clientului.
Actele necesare pentru prima faza de evaluare, etc.- ultimul bilant, ultima balanta, acord CRB, copie CUI si copie act identitate.

Documente necesare pentru finantare:

 1. Cerere de finantare in original, completata, semnata si stampilata. Cererea de finantare trebuie semnata de reprezentantul autorizat al clientului;
 2. Factura proforma de la furnizor, specificatii tehnice, poze (in cazul echipamentelor si auto-second-hand);
 3. Copie act constitutiv (inclusiv incheierea judecatorului delegat / dovada inregistrarii la Registrul Comertului);
 4. Copie Certificat de Inregistrare;
 5. Copie a actului de identitate a actionarilor;
 6. Bilanţ si balanta la decembrie 2010, decembrie 2011 si 06.2012. Ultima balanta pe 2012.
 7. Copia specimenului de semnături de la bancă, avand data eliberarii, conformata cu originalul, semnatura ofiterului de cont si stampila bancii in original;
 8. Un extras de cont curent (Ron) cu Codul Iban mentionat, semnatura ofiterului de cont si stampila bancii in original;
 9. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare, unul pentru firma, semnat si stampilat la emitent, si unul pentru administratorul/ii societatii, doar cu semnatura acestuia/-ora.
 10. Hotararea AGA in formatul TBI Leasing. (pentru situatiile in care clientul are mai multi actionari)

TOATE DOCUMENTELE SOCIETATII ( inclusiv documente financiare) VOR FI SEMNATE SI STAMPILATE “CONFORM CU ORIGINALUL” PE FIECARE PAGINA.

Condiţiile generale privind documentele solicitate:

 • TBI LEASING IFN S.A. îşi rezervă dreptul de a cere informaţii suplimentare
 • TBI LEASING IFN S.A. are dreptul de a refuza finanţarea dacă se dovedeşte că documentaţia prezentată este incompletă sau falsă.
 • Aferent contractului de leasing se vor emite de către Utilizator bilete la ordin în număr egal cu numărul ratelor de leasing si primelor de asigurare;

Proma Machinery S.R.L. iti ofera posibilitatea de a achizitiona produsele in rate.

 

Conditii de eligibilitate

 • Vechime firma minim 3 ani
 • Ultimii 2 ani pe profit
 • Fara incidente bancare si datorii la bugetul de stat
 • Perioada (minim 3 maxim 24 Luni)
 • Valoarea acceptata pentru plata in rate (1000 - 50000 EURO)

Click pentru model de contract