NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creantelor legate de acestea precum si rezolvarii solicitărilor dumneavoastră in legatura cu activitatea desfasurata de Proma Machinery.

 Datele dumneavoastra sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creantelor legate de acestea precum si rezolvarii solicitarilor dumneavoastra in legatura cu activitatea desfasurata de Proma MAchinery. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea furnizarii serviciilor.

 Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Proma Machinery si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanelor vizate (clientii Proma Machinery) si bancilor la care clientii au deschise conturi si pe care le-au comunicat catre Proma Machinery.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Proma Machinery. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

S.C. Proma Machinery S.R.L. este inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 6119.

Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit ai fara nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Save